خلاصه :    متن :     
  مخاطب :               قالب :    
     تعداد ركوردهاي يافت شده:  449   -  نمايش ركوردهاي 1تا 10
آرزوى کفار براى خروج از عذاب جهنم
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 11 سوره : غافر
تحقق دو مرگ و دو بازآفرینی براى انسانها
اعتراف کفار بخطاى خویش در قیامت و بی‌ثمرى آن
عبور انسانها از دو عالم درطی دوبار مردن و رسیدن به جهان...
كلمات كليدي :آرزوهاى کفار ,دو احیاء ,مرگ و احیاء ,اعتراف به خطا ,اعتراف در قیامت ,اعترافات کفار ,بازآفرینی انسانها ,از برزخ به قیامت ,از دنیا به برزخ ,کفار در جهنم ,رهایی از عذاب ,دو مرگ ,مرگ انسانها ,آرزوهاى کفار ,

پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 59 سوره : ص
پیوستن پیروان کفار به کفار در جهنم سوزان
كلمات كليدي :پیروان کفار ,کفار و پیروانشان ,کفار در دوزخ ,پیروان کفار ,

ناکام ماندن حیله‌هاى کفار براى نابودى حق
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 97 سوره : الصافات
کشتن شتر صالح و سرپیچی مستکبران قوم ثمود از دستورات الهی
ناکام ماندن حیله‌هاى کفار براى نابودى حق
كلمات كليدي :کفار دربرابر حق ,ناقه صالح ,کفار دربرابر حق ,ناکامی کفار ,

احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 67 سوره : یس
احاطه کامل خداوند بر کفار و مشرکین
حکمت خداوند در بقاى کفار با وجود قدرت خداوند بر هلاک آنان
قدرت خداوند بر عذاب و هلاک کفار
نابودى کفار درپی...
كلمات كليدي :احاطه بر کفار ,احاطه بر مشرکان ,احاطه خداوند ,حکمت خداوند ,قدرت خداوند ,عذاب کفار ,نابودى کفار ,احاطه بر کفار ,بقاى کفار ,

حسرت کفار از دیدن رفتار و افکار خویش در قیامت
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 20 سوره : الصافات
حسرت کفار از دیدن رفتار و افکار خویش در قیامت
شگفتی کفار از مشاهده قیامت به محض مردن
كلمات كليدي :حسرتهاى کفار ,کفار در قیامت ,مشاهده قیامت ,کفار پس از مرگ ,حسرتهاى کفار ,

تاکید شیطان بر فریب دادن آدمیان و سرگرم کردن آنان با آرزوهاى دور و دراز
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 119 سوره : النساء
دعوت مردم بسوى اعمال خرافی و دگرگون ساختن آفریده خدا
تاکید شیطان بر فریب دادن آدمیان و سرگرم کردن آنان با آرزوهاى دور و دراز
زیانکارى انسان...
كلمات كليدي :آرزوهاى دور و دراز ,اعمال خرافی ,اغواگرى شیطان ,زیانکارى انسان ,شیطان و انسان ,گمراه سازى انسان ,تاکید شیطان ,دعوت به خرافات ,آرزوهاى دور و دراز ,آرزوهاى دور و دراز ,دوستی شیطان ,توطئه هاى شیطان ,

تمثیل اعمال کفار به خاکسترى در معرض باد شدید
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 18 سوره : ابراهیم
نتیجه نگرفتن کفار از اعمال و زحمات خویش
تمثیل اعمال کفار به خاکسترى در معرض باد شدید
كلمات كليدي :اعمال کفار ,اعمال کفار ,تمثیلهاى قرآن ,اعمال کفار ,اعمال کفار ,

کافران ترجیح دهندگان دنیا بر آخرت و بازدارندگان مردم از راه خدا
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 3 سوره : ابراهیم
کافران، در پی یافتن اعوجاج و کجی براى دین خدا
کافران ترجیح دهندگان دنیا بر آخرت و بازدارندگان مردم از راه خدا
گمراهی عمیق کفار
كلمات كليدي :اوصاف کفار ,اوصاف کفار ,دین خدا ,محبت دنیا ,گمراه کردن مردم ,گمراهی کفار ,اوصاف کفار ,اوصاف کفار ,

حکمت خداوند در بقاى کفار با وجود قدرت خداوند بر هلاک آنان
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 82 سوره : الصافات
فرمان خداوند به حضرت نوح براى ساختن کشتی و سوارکردن یک جفت از انواع حیوانات
نابودى تمام کفار پس از دعوت نوح (ع)
كلمات كليدي :نابودى کفار ,کشتی ساختن نوح ,کفار پس از نوح ,نابودى کفار ,

بی نتیجه بودن اندوخته‌هاى کفار براى رهایی آنان از عذاب دردناک
[ قالب : آیه ] [ مخاطب : عام ]
آیه : 10 سوره : الجاثیة
یارىنرساندن اولیاء کفار در روز قیامت به آنان
عذاب کفار و مشرکین در دوزخ در روز قیامت
بی نتیجه بودن اندوخته‌هاى کفار براى رهایی آنان از...
كلمات كليدي :اعمال کفار ,اولیاء کفر ,عذاب در دوزخ ,عذاب کفار ,عذاب مشرکان ,کافران در قیامت ,اعمال کفار ,

كلمات كليدي مشابه :
آرزوهاى کفار
آرزوهاى دنیاپرستان
آرزوهاى انسان
آرزوهاى اهل کتاب
آرزوهاى باطل
آرزوهاى بهشتیان
آرزوهاى دور و دراز
آرزوهاى یهود
انسان و آرزوهاى او
خشم کفار
شک کفار
ترس از کفار
کفار و وحی
نوح و کفار
کفار مکه